Arpa verimi nasıl artırılırYüksek arpa verimi, doğru başak sayılarına ulaşılması, sağlıklı, yeşil yaprak kanopisinin korunması, başak başına tane sayısının ve tane boyutunun arttırılmasıyla elde edilir. Tüm makro ve mikro besinleri içeren dengeli bir ürün besleme programı, tüm bu bileşenlerin yönetilmesine yardımcı olmak için gereklidirArpa tane verimi, en tutarlı olanı ortalama tane ağırlığı olan üç bileşenden oluşur. Bölgeler ve mevsimler arasındaki verim farklılıklarının çoğu, metrekare başına tane sayısı ile verim arasında güçlü bir ilişki olan tane boyutundan ziyade tane sayısındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır, ancak ortalama tane ağırlığı ile verim arasında yalnızca zayıf bir ilişki bulunmaktadır. Azot ve potasyum, arpa veriminin yüksek olması için en yüksek miktarda gerekli olan besin maddeleridir. 

Fosfat gereksinimi ise kükürte benzer. Hızlı bahar büyümesi sırasında tüm makro besinlere olan talep ortaya çıkar.

Arpada ikincil besin ve mikro besin alımı

Dengeli bir ürün besleme stratejisi önemlidir ve aynı zamanda yüksek verim elde etmede temel unsurlar olan ikincil ve mikro besinleri de içermelidir. Makro besinlerde olduğu gibi, en yüksek talep büyümenin en yoğun olduğu dönemlerde ortaya çıkacaktır.

Toprak koşulları besin mevcudiyeti açısından elverişsiz olduğunda (örneğin soğuk, ıslak, kuru) geçici eksiklikler meydana gelebilir. Üretim tonu başına besin içeriğinin bilinmesi faydalıdır ve tam bir Besin Yönetim Planının temeli olarak verim seviyeleriyle birlikte kullanılabilir.

İlkbaharlık arpa, kışlık arpadan yaklaşık %20 daha az verim sağlar. Yazlık arpada tahıl karbonhidratının %30-35'i bayrak yaprağı ve sapından (gövde), %25-45'i başaktan ve %20-45'i bitkinin geri kalan kısmından gelir.